Archive Press

back

START DATE & TIME:

30 Jun 2017
10:30

END DATE & TIME:

30 Jun 2017
17:00

Location

Zernikelaan 17, Groningen

UITNODIGING: Ervaar de kracht van Noord-Nederland in het vinden van oplossingen voor eigentijdse vraagstukken!

Onlangs is een Lichtkogel Trendcahier verschenen over actuele trends in Noord-Nederland. Graag nodigen wij u uit voor de bijbehorende Experience. Deze vindt plaats op 30 juni a.s. in samenwerking met de gemeente Groningen en de Zernike Campus Groningen.

Het programma van de Lichtkogel Experience bestaat uit 3 delen:

10.30 uur – Vertrek NS station Groningen
Kennismaking met Groningen Fietsstad. Nergens ter wereld fietsen relatief gezien zo veel mensen als in Groningen. De fiets is voor jong en oud het meest gebruikte vervoermiddel in de stad. Vanaf de jaren ‘70 is hiervoor in de binnenstad van Groningen bewust ruimte gecreëerd. Maar inmiddels is het veel drukker geworden en komen er ook e-bikes bij. De vraag is hoe Groningen ook in de toekomst een fijne fietsstad kan blijven. Wat zijn de knelpunten en welke innovatieve oplossingen zijn hiervoor bedacht? Bij het station staan fietsen (en gidsen) klaar, zodat u Groningen Fietsstad op eigen kracht kunt beleven!

12.00 uur – Lunch in de Energy Barn, Zernikelaan 17, Groningen

12.30 uur – Energie Transitie Centrum (EnTranCe) Zernikelaan 17, Groningen
Ondernemerschap in Noord-Nederland en kennismaking met experimenten op het gebied van duurzame energie, 5G en aardbevingsbestendig bouwen Nederland staat voor een aantal grote transities. Noord-Nederland wil een voorlopersrol vervullen op de onderwerpen die passen bij de eigen kracht.

Denisa Kasová (directeur Noordelijke Innovation Board) vertelt over de innovaties en het ondernemerschap van het Noorden. Edward van der Meer (directeur Zernike campus) gaat in op de ontwikkeling van de campus tot een proeftuin voor innovatie waar kennisinstel¬lingen, overheid en bedrijven samenwerken. Daarna neemt Jan-Jaap Aué (directeur Centre of Expertise Energy) ons mee in de ambities van het Energie Transitie Centre. Hij vertelt over de activiteiten en experimenten die worden ondernomen voor een schone energievoorziening. U vervolgt de middag met een rondleiding langs verschillende experimenten. Hierbij kunt u kiezen uit de volgende accenten:

15.00 uur – Het middeleeuwse kerkje van Leegkerk, Leegeweg 38, Groningen

Wisselwerking tussen mens & landschap. In het middeleeuwse kerkje van Leegkerk laat Joop Mulder (voorheen directeur van theaterfestival Oerol) ons zien hoe hij met zijn nieuwe project ‘Sense of Place’ op een innovatieve manier samen met kunstenaars, gebruikers, ondernemers en overheden vorm geeft aan bijzondere landschapsontwikkeling in het Waddengebied.

We besluiten de dag met een optreden van Arnold Veeman, zanger van het Grunninger Lied en schrijver van het voorwoord in het Lichtkogel Cahier over de kracht van Noord-Nederland.

——————————————————————————————————-

U kunt zich aanmelden voor het hele programma of voor een deel van de dag.

Stuur een e-mail naar lichtkogel@rws.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en de onderdelen waaraan u deelneemt:

De uiterste aanmelddatum is 23 juni. Er kunnen maximaal 60 deelnemers inschrijven. Mocht u een collega kennen voor wie deze Experience ook interessant is, voelt u zich dan vrij deze uitnodiging door te sturen.

 

Twitter

More tweets